Job opportunities

All vacancies

SHE Manager

Job description

We zijn op zoek naar een SHE Manager. Deze positie houdt in: het coördineren van een effectief en efficiënt beleid op vlak van Safety, Health & Environment (SHE) & sustainability voor de vestiging van het bedrijf in de regio Gent.  

MAIN ACCOUNTABILITIES

 1. Strategie/jaarplan/budget van het eigen departement
 • Vertalen van het wettelijk kader en de algemene strategie van de organisatie naar een concreet efficiënt en effectief beleidsplan op het vlak van SHE voor de supply chain vestiging.
 • Creëren van een draagvlak en het garanderen van bewustwording voor en implementatie van de SHE-richtlijnen.
 • Beheren van het budget om de activiteiten te kunnen uitvoeren en vooruitgang te garanderen
 1. People management
 • Aanstellen, leiden, coachen en evalueren en bijsturen van werknemers en werknemers van het eigen departement ontwikkelen, gebruik makend van de middelen, diensten en procedures van het HR-departement.
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk van relevante (externe) stakeholders/partners, alsook de relaties onderhouden met de (directe) productieomgeving en daarin fungeren als hét aanspreekpunt voor de gehele organisatie en voor de externe instanties voor alle SHE-gerelateerde topics.
 1. Operationeel management
 • Verantwoordelijk zijn voor het opstellen, up to date houden en implementeren van jaarplannen, analyses, procedures en richtlijnen in lijn met de wettelijke verplichtingen, inclusief verantwoord afvalbeheer
 • Instaan voor praktische opvolging, registratie en rapportering van verplichtingen én probleemgebieden en gevallen naar de bevoegde interne en externe instanties
 • Initiëren, opstarten en opvolgen van programma’s, acties, trainingen en projecten op nationaal, plant en individueel niveau in kader van SHE. Het naleven van het wettelijk kader en reduceren van risico situaties.
 • Coördineren en organiseren van de verschillende activiteiten van het departement naargelang de prioriteiten en bekwaamheden van elk en de noden van de interne of externe klant
 • Voorzitten en /of bijwonen van vergaderingen met betrekking tot SHE zoals bv CPBW (als secretaris)
 1. Voortdurende verbetering
 • Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied, het definiëren van kenniskloven binnen het eigen departement/Plant en het garanderen van de ontwikkeling en uitwisseling van kennis tussen professionals binnen het departement
 1. Bijkomende verantwoordelijkheden
 • Lid van het Food Defense Team
 • Hoofddienst Fysische Controle & stralingsagent site regio Gent (wettelijke functie)
 • Energie coördinator regio (wettelijke functie)
 • ETS verantwoordelijke Aalter en Lummen (wettelijke functie)
 • ATEX-kennishouder
 • Asbest kennishouder België
 • Hoofd Interne Brandbestrijdingsdienst (wettelijke functie)

COMPETENCIES

Kennis

 • Kennis van het veiligheidsmanagementsysteem en kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften
 • Kennis van het milieuzorgsysteem en procedures
 • Overzicht houden over en inzicht hebben bij diverse problemen binnen de afdeling

Skills

 • Planning en organisatievermogen
 • Probleemoplossend analytisch denkvermogen
 • Communicatie en luistervaardig
 • Coachen, motiveren en delegeren
 • Onderhandelen
 • Autonomie en flexibiliteit
 • Resultaatgerichtheid en hands on mentaliteit
 • Teamspeler en open minded
 • Proactief en kostenbewust

Main KPI’s

 • Safety
 • Quality
 • Service delivery
 • Cost

Contract

Executive search

Experience

Minimum 3 years

Education

Higher Education

Languages

Dutch

Sector

Other

Region

Ghent

Job Type

Full-time

Submit your CV

Please submit your CV through the form below and we will contact you shortly.

How can we help

Drop by for
coffee