Job opportunities

All vacancies

QC Specialist SAP

Job description

MAIN ACCOUNTABILITIES

 • Je vertoont jezelf gepast voorbeeldgedrag en spreekt collega’s op positieve en opbouwende wijze aan
 • Je stelt veiligheid en kwaliteit bij ieder onderzoek en optimalisatie als prioriteit voorop
 • Je maakt medewerkers bewust van de geldige veiligheids- en kwaliteitsrisico’s en ondersteunt hen in het correct toepassen van bestaande veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.
 • Je draagt zorg voor het milieu door afwijkingen te rapporteren, corrigerende maatregelen voor te stellen en het ganse milieubeleid & - zorgsysteem mee uit te dragen en na te leven.
 • Je waarborgt een continue, hoogstaande voedselveiligheid en kwaliteit en veilige manier van werken.
 • Je bent verantwoordelijk als key user SAP voor een goede implementatie van updates specifiek over de MTR Q module. Je deelt de nodige kennis met de collega’s van de verschillende afdelingen.
 • Je speelt ene rol bij het ingeven van masterdata voor Q in SAP, houdt deze up to date en ziet erop toe dat deze conform de kwaliteitsafspraken zijn
 • Je beheert en actualiseert de analysenormen en plannen in het SAP-systeem met input van R&D en QA. Dit over grondstoffen, verpakkingsmaterialen en eindproducten
 • Je treedt op als eerste aanspreekpunt in kader van incidenten binnen de SAP MTD-Q module en rapporteert systeemafwijkingen aan het PTO-team zodat samen gekeken kan worden naar een borging.
 • Je bent een eerste aanspreekpunt voor consumentendienst en customer care voor alle plantproduct/productie gerelateerde kwaliteitsklachten van de klant.
 • Klachtenmanagement voor plantproduct/productie
 • Je biedt de nodige ondersteuning bij lokale food safety en kwaliteitsincidenten en crisissen.
 • Je ondersteunt de gecontroleerde vrijgave van producten rekening houdend met de volgens de inspectieplannen uitgevoerde analyses en plantproduct/productie gerelateerde notificatie en non-conformiteit en neemt de nodige acties om de correcte verwerking van niet-conforme producten te realiseren en documenteren.
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante interne en externe stakeholders/partners, en onderhoudt constructieve relaties met de (directe) productieomgeving
 • Je onderhoudt tevens functionele contacten met QC en QA en R&D collega’s binnen RFC.
 • Je ondersteunt collega’s in functie van het optimaal benutten en ontwikkelen van de aanwezige kennis en vaardigheden. Je faciliteert toegang tot relevante opleidingen die hiertoe kunnen bijdragen.
 • je volgt en ontwikkelt en actualiseert standard operating procedures (SOPs)

COMPETENCIES

 • Kennis van de geldende kwaliteitsvoorschriften en -procedures
 • Kennis van fysicochemische analyseprocessen en microbiologische analysetechnieken en zuivelindustrie
 • Kennis van productieproces van A tot Z
 • Kennis van gebruik courante MS office toepassingen (Excel, Word…)
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften, productieprocessen, kwaliteitssystemen, HACCP en GLP
 • Herkennen van geur, kleur, smaak, structuur…
 • Kennis van softwarepakketten van labo-apparatuur
 • Goede kennis van SAP-systeem specifiek module MTD-Q
 • Probleemoplossend analytisch denkvermogen
 • Communicatie- en luistervaardig
 • Resultaatgerichtheid en hands on mentaliteit
 • Projectmatig werken, planning en organisatievermogen
 • Coachen, motiveren en delegeren
 • Enthousiasmeren
 • Win-win mindset
 • Autonomie en flexibiliteit
 • Teamspeler en open minded
 • Proactief en kostenbewust
 • (Opbouwende) kritische basishouding

INTERNAL RELATIONSHIPS

 • Klant en consumentendienst, procurement, sales, HR, R&D, Operations, QA Ambient Cluster, SHE, Logistics

EXTERNAL RELATIONSHIPS

 • Externa labo’s, leveranciers voor meet- en proces apparatuur, lokale overheid, externe auditoren, klantvertegenwoordigers

MAIN KPI’S

 • Safety & Environment
 • Quality
 • Service delivery
 • Cost

Contract

Executive search

Experience

Minimum 3 years

Education

Higher Education

Languages

Dutch

Sector

Other

Region

Ghent

Job Type

Full-time

Submit your CV

Please submit your CV through the form below and we will contact you shortly.

How can we help

Drop by for
coffee