Job opportunities

All vacancies

Hoofdverpleegkundige

Job description

WIE ZOEKEN WIJ?

De rol van hoofdverpleegkundige in deze context, m.n. gedeeld leiderschap over één afdeling samen met de hoofdtherapeut, werd gecreëerd in functie van het transformatietraject naar een patiëntvolgend systeem. Dit traject impliceerde in eerste fase enkele veranderingen op het niveau van de directie. Vanaf september 2021 heeft de inkanteling plaatsgevonden in de volledige organisatie. De afdeling waar het centrum vandaag op zoek is naar een Hoofdverpleegkundige betreft een afdeling met een 40-tal bedden en een 40-tal VTE of 60 personen.

ROLBESCHRIJVING

 • Samen met een hoofdtherapeut leidt je een team van verpleegkundigen, zorgkundigen en therapeuten. Het motiveren, enthousiasmeren en coachen staat centraal, net zoals het stimuleren van het multidisciplinair en waarderend samenwerken.
 • Zelf kom je terecht in het PZ leiderschapsteam waar je proactief meebouwt aan een sterk management op het vlak van PZ.
 • Als duo waak je over de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening en blijft deze optimaliseren waarbij de tevredenheid van de patiënt centraal staat.
 • Als duo sta je samen in voor de planning en praktische multidisciplinaire werkorganisatie van de afdeling volgens het patiëntvolgend systeem.
 • Het vertalen van operationele doelstellingen naar actieplannen en uitwerken van verbeteracties voor de eigen afdeling naast het formuleren van adviezen ter voorbereiding van de uitwerking van actieplannen.
 • Het nauwe contact met onze patiënten en kennis hebben van hun dossier staan centraal binnen de organisatie. Dit dien je te superviseren, begeleiden, en ervoor te zorgen dat er evidence based gewerkt wordt.
 • Samen met je collega’s bouw je aan het in stand houden en verbeteren van de expertise.
 • Nauwe samenwerking met artsen.
 • In samenwerking met de HR afdeling sta je in voor de juiste samenstelling van het team, alsmede een efficiënt en adequaat personeelsbeleid met oog voor begeleiding en ontwikkeling van medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor een goede sfeer waarbij je ervoor zorgt dat mensen zich gewaardeerd voelen zodat mensen trouw blijven aan de organisatie.

PROFIEL

 • Een bachelor of A2 diploma in de verpleging aangevuld met een Master-diploma of kaderopleiding. Indien je niet beschikt over een masterdiploma of kaderopleiding ben je wel bereid deze te behalen.
 • Je bent in staat om bestaande processen te optimaliseren door verbanden te zien tussen de verschillende processen en vakgebieden in de organisatie. Je kan verschillende processen, hun onderlinge interactie en de impact op het eigen professioneel domein begrijpen en interpreteren. Omwille van het veranderingstraject, de continue uitdagingen binnen de organisatie en de sector is het centrum op zoek naar mensen die qua mentaal verwerkingsvermogen over verder groeipotentieel beschikken.
 • Bij voorkeur ervaring in sturen en richting geven naast het beschikken over de vaardigheden om een groep te leiden en te coachen.
 • Werkervaring in een ziekenhuis of in een revalidatiesetting is een meerwaarde.
 • Kennis van relevante zorginhoudelijke ontwikkelingen, methodes en systemen is een plus.
 • Kennis van het Frans is een meerwaarde, 25 % van de patiënten zijn Franstalig.
 • Je bent een teamplayer in hart en nieren. Het groepsbelang primeert boven je persoonlijk belang. Je bent wendbaar genoeg om te doen wat nodig is om doelen effectief te realiseren en dat over functies, afdelingen en processen heen, vanuit een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid.
 • Je bent een sterke leider, die rust op afdelingsniveau kan brengen en die mensen blijvend kan motiveren en enthousiasmeren. Je hebt genoeg empathisch vermogen om fijngevoeligheden in te schatten, maar tegelijk ook genoeg relativeringsvermogen, zodat je de nodige afstand kunt bewaren.
 • Plannen en organiseren zijn je tweede natuur. Je hebt ervaring met complexere planningsprocessen, waarbij je continu moet inspelen op snel wijzigende omstandigheden.
 • Je bent communicatief sterk & opbouwende feedback geven zit in je bloed.
 • Je bent bereid om bij te leren en flexibel genoeg om je aan te passen. Je hebt een open blik. De organisatie vraagt veel flexibiliteit, tegelijk geeft ze ook veel vrijheid aan haar medewerkers.
 • Je bent bereid om mee te draaien in de telefonische wachtdienst.
 • Je omarmt de waarden van centrum: mensgericht, excellent, gezamenlijk en enthousiast.
 • Je streeft ernaar om personen met MS zo onafhankelijk mogelijk te houden.

AANBOD

Bij het centrum kom je terecht in een vooruitstrevende organisatie met een duidelijke visie, missie en strategie - vandaag in volle transitie - waar een mens- en resultaatgericht manager met een coachende stijl helemaal tot zijn of haar recht zal komen. Het centrum biedt een positieve en motiverende werksfeer en een opleidingstraject. Naar aanleiding van het veranderingstraject krijgt elke hoofdverpleegkundige ook een individueel coaching-traject aangeboden rond persoonlijk leiderschap. Ze bieden verder werkzekerheid, maximale overname van relevante anciënniteit, competitieve verloning met verschillende premies zoals een eindejaarspremie en attractiviteitspremie en extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en fietsvergoeding.

Contract

Executive search

Experience

Minimum 2 years

Education

Higher Education

Languages

Dutch

Sector

Healthcare

Region

Brussels

Job Type

Full-time

Submit your CV

Please submit your CV through the form below and we will contact you shortly.

How can we help

Drop by for
coffee